Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων στο ΦΕΚ Β΄ 3523/25-08-2020 1.Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο. 2.Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: ΦΕΚ Β΄3523/25-08-2020