Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χίου

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα, 7/9/2020, έως και Πέμπτη, 10/9/2020, και ώρα 15:30.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

προκήρυξη, υποδιευθυντές