Συμπληρωματική ανακοίνωση της ΕΜΣ/ΙΚΥ για την πρόσκληση Στρατηγικών Συμπράξεων 2020 με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, συνεπεία της κρίσης του COVID-19, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την παροχή ευκαιριών μάθησης για όλους, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να απαντούν σε μία από τις παρακάτω προτεραιότητες:

Α. H πρώτη προτεραιότητα αφορά στην ενίσχυση της ετοιμότητας παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης και απευθύνεται στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Σχολικής και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στόχος των σχεδίων αυτών είναι η ανάπτυξη ικανότητας των ιδρυμάτων Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλού επιπέδου διαδικτυακή, μεικτού τύπου (διά ζώσης & διαδικτυακή) και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσβάσιμη σε όλους. Στο πλαίσιο αυτό εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να συνεργαστούν με παρόχους ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάπτυξη ποιοτικού και ευέλικτου ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο θα προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Β. H δεύτερη προτεραιότητα στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και απευθύνεται στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (όσον αφορά στους τομείς της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης).

Περισσότερα στο συνδεσμο που ακολουθεί:

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3589-sympliromatiki-anakoinosi-tis-ems-iky-gia-tin-prosklisi-stratigikon-symprakseon-2020-me-skopo-tin-antimetopisi-tis-krisis-tou-covid-19

    Erasmus KA2