Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας: Παράταση της ημερομηνίας λήξης για υποβολή αίτησης

Εγκρίθηκε η παράταση ημερομηνίας λήξης της υποβολής αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. – Εκπαιδευτών/-ριών Δ.Ι.Ε.Κ και επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/-ριών για το Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΙΕΠ –εδώ.

    ΙΕΠ, ΜΑΘΗΤΕΙΑ