Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label). 

Η πρόσκληση αφορά σε καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά την περίοδο από 1/9/2019 έως 30/6/2020 και θα ολοκληρωθεί με την  απονομή του Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών για το έτος  2020. 

Παρακαλείσθε να μεταβείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Δράση και τις απονομές προηγούμενων ετών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, εδώ για να περιηγηθείτε στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της πολυγλωσσίας και εδώ για τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020. 

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προτάσεων είναι η Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο γραφείο στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: ell@iky.gr.

Προς ενημέρωση του Δικτύου σας, προτείνουμε να κοινοποιήσετε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσής σας τη σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο facebook:

https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation/posts/3631790676865517

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της Περιφέρειάς σας.