Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Διαδικτυακές ενημερωτικές συναντήσεις για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για το τέλος της πρώτης σειράς ενημερώτικών διακικτυακών ημερίδων, που πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο 2020.

Η θεματολογία των ενημερωτικών συναντήσεων αναφερόταν:

  • Στις διαδικασίες έκδοσης organisation ID
  • Στην προετοιμασία και υποβολή μιας αίτησης στην Δράση ΚΑ1
  • Στην παρουσίαση ενός εγκεκριμένου σχεδίου ΚΑ2 (προκειμένου να συνδέσουμε την ενημέρωση με την επόμενη που θα αφορά ΚΑ2).

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Δ/ντρια του ΔΣ Παραλίου Άστους κα. Σοφία Λαγωνίκου για την ενεργό συμμετοχή της στις συναντήσεις

Η ΠΔΕ Πελοποννήσου σχεδιάζει την επόμενη σειρά ενημερώσεων και παραμένει στην διάθεση κάθε σχολικής μονάδας που ενδιαφέρεται για ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον προωθητή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο τηλέφωνο 2710230789.