Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, από 07/01/2021 έως 15/01/2021, στη διεύθυνση  https://e-mathiteia.minedu.gov.gr, σύμφωνα με οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από Δευτέρα 25/01/2021 έως και Τρίτη 02/02/2021.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της Πρόσκλησης που εξέδωσε η Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου (συνημμένο αρχείο).

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ