Οδηγίες για τις/τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποστέλλονται οδηγίες για τις/τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22.

Δείτε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο

2021-22, Νηπιαγωγεία