Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Οδηγίες για τις/τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποστέλλονται οδηγίες για τις/τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22.

Δείτε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο

2021-22, Νηπιαγωγεία