Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Ετικέτα: 2021-22

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β΄4188/10-09-2021 στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 111525/ΓΔ4/09-09-2021 Κ.Υ.Α. “Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022”. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΦΕΚ Β 4188_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ-410fb6a1

Συνεχίστε την ανάγνωση

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-22

Στο συνημμένο έγγραφο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-22 Επισυναπτόμενα Αρχεία: Λειτουργία_Δημοτικών_για_το_σχολικό_έτος_2021-2022-b0b2d645

Συνεχίστε την ανάγνωση

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-22

Στο συνημμένο έγγραφο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-22 Επισυναπτόμενα Αρχεία: Λειτουργία_Νηπιαγωγείων_για_το_σχολικό_έτος_2021-2022-ab568add

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οδηγίες για τις/τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποστέλλονται οδηγίες για τις/τους εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-22. Δείτε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο Επισυναπτόμενα Αρχεία: Οδηγίες_για_τους_τις_εκπαιδευτικούς_των_Νηπιαγωγείων_με_την_έναρξη_του_σχολικού_έτους_2021-2022-de480e43

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΚΥΑ – Λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και λοιπών εκπαιδευτικών δομών, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021 – 2022, και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που αφορά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακώνκέντρων και σχολικών εργαστηρίων, ΣχολείωνΔεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξηςΜαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης,δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέωνπαροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσηςκαι πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίωνκαι Ιδιωτικών,...

Συνεχίστε την ανάγνωση