Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Διαδικτυακή Ημερίδα “Το παιδί είναι η απάντηση!” 28/11/2021

Η μετάδοση της Ημερίδας θα γίνει ζωντανά (σύγχρονη) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom με υπερσύνδεσμο (link) που θα σταλεί στους συμμετέχοντες που θα προεγγραφούν.
Οι προεγγραφές θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021, ώρα 12.00 το μεσημέρι,
στο σύνδεσμο που ακολουθεί ο οποίος θα παραμείνει ενεργός μέχρι τη συμπλήρωση του επιτρεπόμενου ορίου συμμετεχόντων.
ZOOM LINK: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0Ocj0RfbQg6eoVpcG0ON5A  
Μετά την προεγγραφή σας θα σας σταλεί επιβεβαίωση εγγραφής και link παρακολούθησης.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.