Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Αποτελέσματα εκλογών ΠΥΣΔΙΠ

Από τις εκλογές της 29 Οκτωβρίου 2021 και μετά την ηλεκτρονική καταμέτρηση προέκυψε ότι

Α. Για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Μονίμων Υπαλλήλων εκλέγονται

Τακτικά μέλη:

  • ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΗ
  • ΤΑΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αναπληρωματικό μέλος αναδείχθηκε η κα ΛΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΡΗΓΑ.

Β. Για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων ΙΔΑΧ εκλέγεται

Τακτικό μέλος:

  • ΤΖΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ.