Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολ. έτος 2022-2023

Αποσπάσεις