Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν για το σχολικό έτος 2022-2023

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με αποσπάσεις εκπαιδευτικών στo Υ.ΠΑΙ.Θ. (Κεντρική Υπηρεσία) και στη ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αποσπάσεις