Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ Σεπτεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε για την με αριθ.Φ.253.2/95620/29-7-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα:

Α. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022:

  1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων,
  2. ειδικών και μουσικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα

Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα   ΤΕΦΑΑ.