Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2022 – 2023

Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ από τον παρακάτω σύνδεσμο :