Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ.

Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας για το σχολικό έτος 2022-2023.