Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της  Δ΄ τάξης των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ για κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας για το σχολικό έτος 2022-2023.