Ανακοινοποίηση στο ορθό 31-03-2023-Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σχολ. έτους 2023-2024

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024. Ορθή επανάληψη ως προς τον πίνακα Γ του παραρτήματος 2 (Κέντρα /δομές φιλοξενίας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης). Ανακοινοποίηση στο ορθό 31-03-2023 ως προς τα σχολεία φορέων με την προσθήκη του Νηπιαγωγείου Ισραηλίτικης κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 06-04-2023 μέχρι 18-04-2023 και ώρα 15:00.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Αποσπάσεις, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ