Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.

Για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων, ορίζεται προθεσμία από τη Δευτέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

διορισμοί, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ