Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Ετικέτα: Αποσπάσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. κλάδου ΠΕ60 για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολ. έτος 2020-2021

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 -Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 22-09-2020 μέχρι 29-09-2020. Για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 67ΘΛ46ΜΤΛΗ-70Τ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε., προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για την απόφαση ανάκλησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/ και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2020-2021. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 122964Ε2_17-09-2020

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για αποφάσεις τροποποιήσεων,ανακλήσεων και νέων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.  Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΔΕ 2020-2021 ορθη επαναληψη_signed ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ_ΠΥΣΠΕ Απόφαση Αποσπάσεων ΠΥΣΠΕ Απόφαση ανακλήσεων αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ Συμπληρωματική Απόφαση αποσπάσεων στην ΕΑΕ Απόφαση ανακλήσεων στα ΚΕΣΥ 117485Ε2_08-09-2020_ΑΝΑΚΛ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 117488Ε2_8-9-20_Υ.Α. ΑΠΟΣΠ-ΤΡΟΠΟΠ 117499Ε2_08-09-2020_ΥΑ ΑΠΟΣΠ_ΣΜΕΑΕ 117505Ε2_08-09-20_ΥΑ ΑΝΑΚΛ_ΑΠΟΣΠ_ΣΜΕΑΕ

Συνεχίστε την ανάγνωση

(Aνακοινοποίηση στο ορθό)Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 και διοικητικών υπαλλήλων στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 κατόχων πτυχίου Τμήματος ΑΕΙ ή/και μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΠΕ), οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 2/9/2020 έως και 15/9/2020. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 2/9/2020 έως και 11/9/2020. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΩΔΠ046ΜΤΛΗ-9ΚΙ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στις Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να οριστούν ως Σ.Ε.Π. για το σχολ. έτος 2020-2021

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π. ) για το σχολ. έτος 2020-2021. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 111596Ε2_28-08-2020

Συνεχίστε την ανάγνωση

Νέα Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολ. έτος 2020-2021

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 21-08-2020 έως και  27-08-2020 και ώρα 14:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ - ΩΞΣΞ46ΜΤΛΗ-ΩΜΔ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών με Υ.Α.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν: -Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021 -Ανάκληση απόσπασης Υποδιευθυντών/ντριών και απόφαση απόσπασης  Υποδιευθυντών/ντριών σε Δ.Ι.Ε.Κ. -Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολ. έτος 2020-2021 -Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.E. και Δ.E. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021.

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 29-07-2020 μέχρι 03-08-2020 και ώρα 15:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΔΡΗ46ΜΤΛΗ-3ΥΛ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε φορείς αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κ.α.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΚΕΣΥ/ΣΜΕΑΕ/Σχολεία Τυφλών και Κωφών,από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ86) Επισυναπτόμενα Αρχεία: 93868Ε2_16-07-2020_ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ 93119E2_15-07-2020 93844Ε2_16-07-2020_ΥΑ ΜΟΥΣΙΚΑ 93848E2_16-07-2020_YA_ΚΑΛΛ 93861E2_16-07-2020_ΥΑ_ ΕΚΚΛ 93856E2_16-07-2020_ΥΑ ΓΕΝ. ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Συνεχίστε την ανάγνωση