Ετικέτα: προκήρυξη

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄136)

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄136). Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 16-01-2023 και ώρα 08:00 έως 3-2-2023 και ώρα 16:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΘ3546ΜΤΛΗ-1ΘΧ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (1)-cb2fb402

Συνεχίστε την ανάγνωση

Παράταση προθεσμίας προκηρύξεων για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Παράταση προθεσμίας προκηρύξεων για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-d19cd60f ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-d85fb598 ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-3aed21c6 ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-bd2084ff ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-344f44f6 ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-7540d06c ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ff68967f ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-2153114e ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-75e30267 ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-42a2c5b0

Συνεχίστε την ανάγνωση

Tροποποίηση της υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Tροποποίηση της υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ). Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0-654f6b4a

Συνεχίστε την ανάγνωση

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Διευθύνσεων Δ.Ε. αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-54ce9e57 ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-517cfdf4 ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-20fc464d ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-2787b58b ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-8aa9a651

Συνεχίστε την ανάγνωση

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Π.Ε. αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-44616bb2 ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-4772be36 ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-10ca7c1d ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-de060709 ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-b1299142

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ.) από το σχολ. έτος 2022-2023 και για τετραετή θητεία

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136), ήτοι το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης από το σχολικό έτος 2022-2023 και για τετραετή θητεία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 18-07-2022 έως και 29-07-2022 μέχρι τις 24:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: Ψ2Η346ΜΤΛΗ-2Μ8-5d903b47

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων άρχεται από 23/06/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 και λήγει 07/07/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΚ 2022_ΔΙΑΥΓΕΙΑ-8417928b

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολ. έτος 2022-2023.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 03-06-2022 έως και 15-06-2022 και ώρα 24:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 61Β346ΜΤΛΗ-ΑΙΙ-dcd9ccb0

Συνεχίστε την ανάγνωση

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα και λήγει 13/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΚ 2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΔΙΑΥΓΕΙΑ-fea8efef

Συνεχίστε την ανάγνωση

  • 1
  • 2
  • 9