Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Ετικέτα: υποδιευθυντές

Επαναπροκήρυξη-Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας με τη διαδικασία της επαναπροκήρυξης. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από την Τετάρτη 02-12-2020 έως και την Παρασκευή  11-12-2020 και ώρα 14:00. Για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: Υποδιευθυντές ΔΠΕ Μεσσηνίας - Προκήρυξη 12ος-2020 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ____ΨΥΔΕ46ΜΤΛΗ-ΖΦΣ-ab58460f

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας (1ου ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας (1ου ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΑΝΑΡΤΗΣΗ 6372)29-10-2020-676c6845

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του 4ου ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή/ Υποδιευθύντριας του 4ου ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας με τη διαδικασία της επαναπροκήρυξης της θέσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 19-10-2020 έως και την Πέμπτη 29-10-2020.  Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 1. 4993 (19-10-2020) Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντή 4ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας__ΨΥΝΕ46ΜΤΛΗ-88Ψ-a6c84535 2. Ν. 4547_2018_ΦΕΚ_102_τ.Α-a6fd83f2 3. ΦΕΚ 4412_τ.Β_3-10-2018 (Φ.361.22_39_159796_Ε3_26-09-2018)-9cd09661...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από την Παρασκευή 02-10-2020 μέχρι και τη Δευτέρα 12-10-2020 και ώρα 14:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ΨΙΤΡ46ΜΤΛΗ-ΕΕ7_signed ypdntes-aitisi ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 15:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 9ΓΜ146ΜΤΛΗ-ΚΟ0

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χίου

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα, 7/9/2020, έως και Πέμπτη, 10/9/2020, και ώρα 15:30. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 20181 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-Υ.Α.-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-08.10.2018_ Ν.4547_2018-ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΟΜΩΝ-ΦΕΚ-102_2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΧΙΟΥ (04.09.2020)_6ΩΟ246ΜΤΛΗ-ΕΚΡ...

Συνεχίστε την ανάγνωση