Ετικέτα: υποδιευθυντές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 10-05-2022, ημέρα Τρίτη μέχρι 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 46305 - 2022 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ-fdfa7cd0

Συνεχίστε την ανάγνωση

Επαναπροκήρυξη-Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας με τη διαδικασία της επαναπροκήρυξης. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από την Τετάρτη 02-12-2020 έως και την Παρασκευή  11-12-2020 και ώρα 14:00. Για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: Υποδιευθυντές ΔΠΕ Μεσσηνίας - Προκήρυξη 12ος-2020 - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ____ΨΥΔΕ46ΜΤΛΗ-ΖΦΣ-ab58460f

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας (1ου ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας (1ου ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΑΝΑΡΤΗΣΗ 6372)29-10-2020-676c6845

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του 4ου ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή/ Υποδιευθύντριας του 4ου ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας με τη διαδικασία της επαναπροκήρυξης της θέσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 19-10-2020 έως και την Πέμπτη 29-10-2020.  Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 1. 4993 (19-10-2020) Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντή 4ου ΕΠΑΛ Καλαμάτας__ΨΥΝΕ46ΜΤΛΗ-88Ψ-a6c84535 2. Ν. 4547_2018_ΦΕΚ_102_τ.Α-a6fd83f2 3. ΦΕΚ 4412_τ.Β_3-10-2018 (Φ.361.22_39_159796_Ε3_26-09-2018)-9cd09661...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από την Παρασκευή 02-10-2020 μέχρι και τη Δευτέρα 12-10-2020 και ώρα 14:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ΨΙΤΡ46ΜΤΛΗ-ΕΕ7_signed ypdntes-aitisi ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 15:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 9ΓΜ146ΜΤΛΗ-ΚΟ0

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χίου

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα, 7/9/2020, έως και Πέμπτη, 10/9/2020, και ώρα 15:30. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 20181 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-Υ.Α.-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-08.10.2018_ Ν.4547_2018-ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΟΜΩΝ-ΦΕΚ-102_2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΧΙΟΥ (04.09.2020)_6ΩΟ246ΜΤΛΗ-ΕΚΡ...

Συνεχίστε την ανάγνωση