Κατηγορία: ΕΠΑΛ Γενικά

ΕΠΑΛ Γενικά θέματα

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3201 και ημερομηνίαδημοσίευσης 22-06-2022 (ΦΕΚ 3201/τ.Β΄/22-06-2022) δημοσιεύτηκε η με αριθ. Φ20/76562/Δ4/21-06-2022Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτωνανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023»Με την ανωτέρω ΥΑ καθορίζονται οι Τομείς της Β΄ τάξης και οι ειδικότητες της Γ΄ τάξης που θα λειτουργήσουναπό το σχολικό έτος 2022-2023 στα Επαγγελματικά Λύκεια της Επικράτειας. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 2022_06_23_ΕΞΕ_77705_ΥΑ_Καθορισμός_ΤΟΜΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤ_ανά_ΕΠΑΛ_2022-23_(ΦΕΚ_3201Β_22_06_2022)_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_signed-b089851e...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έκδοση της υπ’ αριθ. 119206/Y2/22-09-2021 Απόφασης της ΥφυπουργούΠαιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021-2022,της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ.», η οποία έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑριθμόΔιαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ: ΡΘΑΝ46ΜΤΛΗ-ΩΓ3). Επισυναπτόμενα Αρχεία: 2021_09_22_ΕΞΕ_119206_YA_Συμπληρ_Έγκριση_ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ_ΕΠΑΛ_σχ_έτους_2021-22_ΡΘΑΝ46ΜΤΛΗ-ΩΓ3-72c47fa3

Συνεχίστε την ανάγνωση

Έγκριση κατ΄ εξαίρεση της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ., για το σχολικό έτος 2021-2022

Στο παρακάτω συνημμένο θα βρείτε την έγκριση λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Επισυναπτόμενα Αρχεία: Εγκριση ολιγομελων ΕΠΑΛ 2021_22_6ΣΕΘ46ΜΤΛΗ-2Τ8-336a1f8a

Συνεχίστε την ανάγνωση

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων – Υ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2488 και ημερομηνία δημοσίευσης 10-06-2021 η με αρ. πρωτ. Φ24α/64589/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων». Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΙΤΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ-5a2078c5 Φ12α - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΦΕΚ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΑ.Λ-d9087009 ΦΕΚ 2488 Β 10-06-2021_ Υ.Α. ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΑ.Λ-77530cb1

Συνεχίστε την ανάγνωση

Συμπληρωματική ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών Σεπτεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές ενεργοποιηθηκε εκ νέου από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 9Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσειςεγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες τωνανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ίδιες εφόσον είναι ενήλικοι/ες. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 115745 - 2020 - Συμπληρωματική Ενημέρωση για το e-eggrafes

Συνεχίστε την ανάγνωση

Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2020-2021, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. από ΠΔΕ

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑΛ από την ΠΔΕ Πελοποννήσου Επισυναπτόμενα Αρχεία: Εγκριση απο ΠΔΕ ολιγομελων ΕΠΑΛΩΔΧΒ46ΜΤΛΗ-ΟΕΚ (1)

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόγραμμα “Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το ΤμήμαΕκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων καιΕκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξητης Βουλής των Ελλήνων συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος “Σχολεία Πρέσβεις τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου” (European Parliament Ambassadors Schools – EPAS).Το Πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία σε εθελοντική βάση σε Λύκεια Γενικής καιΕπαγγελματικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών σχολείων, σε όλη...

Συνεχίστε την ανάγνωση