Τα νέα μέτρα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του COVID19

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.