Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η  Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα συνεχώς αναβαθμίζεται. Στην σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε  σχετικά με τα ΕΠΑ.Λ. , το θεσμό του Μεταλυκειακού έτους – τάξη Μαθητείας, του καινοτόμου προγράμματος «Μια  Νέα Αρχή  στα  ΕΠΑ.Λ.» και οτιδήποτε άλλο αφορά την Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση