ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

    ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

2) ΟΔΗΓΙΕΣ

3) ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ 2016

4) ΑΙΤΗΣΗ ΕΒΠ 2016

5) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

6) ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΠ

Page 1 of 179
Content View Hits : 245066