ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Tuesday, 10 September 2019 20:37

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΣ/ΤΡΙΩΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-2020 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ

3. ΕΓΚΥΚΛ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΔΕΙΑΣ

5.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Last modified on Thursday, 19 December 2019 11:28
Content View Hits : 306932