ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ

Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων απο μουσεία και άλλους φορείς, προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες, κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των σχολείων, να έρθουν σε επαφή και να αξιοποιήσουν διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Οι εν λόγω σύνδεσμοι αναφέρονται όπως παρακάτω και σημειώνεται ότι αυτοί θα ανανεώνονται συνέχεια με νεότερες εγκυκλίους.  

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ Αρκαδίας βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://kesyarcadias.blogspot.com/

Σας κάνουμε γνωστό ότι οι αιτήσεις για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Προσωπικού (πλην των αμοιβαίων μεταθέσεων) υποβάλλονται από 06-04-2020 έως 10-04-2020 στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (από τους οργανικά ανήκοντες σε αυτές) ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (από τους οργανικά ανήκοντες στα ΚΕΣΥ).

Επισημαίνεται ότι στις ίδιες ανωτέρω ημερομηνίες υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ των νεοδιόριστων (ΦΕΚ 241/τ. Γ΄/09-03-2020) και των μεταταχθέντων (ΦΕΚ 2464/τ. Γ΄/31-12-2019) εντός την περιοχής διορισμού/ μετάταξής τους, χωρίς να γράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.                Η αίτηση οριστικής  τοποθέτησης είναι η ίδια με την αίτηση μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Οι αιτούντες οριστική τοποθέτηση θα πρέπει να αποστείλουν και τα δικαιολογητικά εκείνα που απαιτούνται και δεν τα έχουν καταθέσει πρόσφατα με το διορισμό ή τη μετάταξή τους.

Επισυνάπτονται

Εγκύκλιος Μεταθέσεων

Πίνακες οργανικών κενών σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ

Αίτηση Μετάθεσης

 

ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Content View Hits : 309726