ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Administrator

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δημοσιεύτηκε η ΥΑ για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων με το νέο σύστημα.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Page 3 of 339
Content View Hits : 307141