ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Administrator

Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτή/τριών  Ε.Ε.Π. & E.B.Π

(δείτε τα συνημμένα αρχεία)

Αναγνώρισεις μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προσωρινών αναπληρωτών/τριών Ε.Ε.Π. για μισθολογική εξέλιξη 

(ακολουθούν συνημμένα)

Call for applications for external evaluator

            The Regional Directorate of Primary and Secondary Education of the Region of Peloponnese, Greece (PDEPELOP), Coordinator of the European Erasmus+ Project “European herItage 3D gamEs platform for teaching mAths” (IDEA - 2019-1-EL01-KA201-062918)

Monday, 03 February 2020 09:32

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Page 6 of 346
Content View Hits : 309425